Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Классы

Классные руководители  на 01.09.2017

ФИО классного руководителя

 Классы  Количество учащихся

Профили

 1 Фомина Т.П. 26  
 2 Шмитова Т.Г. 24  
 3 Воронина Н.Н.  27  
 4 Пилипчук Л.Г. 23  
 5 Кривцова О.В. 26  
 6 Эккерман С.В.   29  
 7 Ханыгина Н.С. 26  
Всего классов\ учеников в параллели 7 181  
 8 Комарова Е.А. 27  
 9 Федик С.И. 27  
 10 Курнаева Т.Г.  24  
 11 Шаханова Т.Г. 24  
 12 Скворцова  Л.Д.    26  
 13 Тимонова Ж.В. 25  
Всего классов\ учеников в параллели 6 153  
 14 Гребенюк Ю.В. 29  
 15 Беренштейн И.Г. 30  
 16 Сидоренко И.В.  30  
 17 Соловьева И.И.  27  
 18 Хрусталева О.С.   3д 28  
Всего классов\ учеников в параллели 5 144  
 19 Вахалина Т.В. 27  
 20 Никитина И.П. 27  
 21 Гребенюк Ю.В.  30  
 22 Мирошниченко Ю.Ю. 28  
 23 Лаврентьева С.В.  31  
Всего классов\ учеников в параллели 5 143  
ВСЕГО КЛАССОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 23 621  
 24 Андреева О.Н      27 ФМ
 25 Аксенова С.И.      30 ЕН
 26 Елкина К.И.       24 Л
 27 Голубева С.В.       27 ЭК
 28 Бойко Ю.Я.         25 ЛМ
 29 Алексеев Г.С.    28 ЛМ
Всего классов\ учеников в параллели 6 161  
 30 Мартьянова Н.А.   25 ФМ
 31 Иванова О.В.          27 ЕН
 32 Скрябина С.В.    23 Л
 33 Андреева Г.Н.    26 ЛМ(ф-н)
 34 Соловьева Н.Б.    27 ЛМ
 35 Литвинова Г.Ю.     6е 26 ЛМ
Всего классов\ учеников в параллели 6 154  
 36 Потапенко М.С.     24 ФМ
 37 Березина М.Н.  26 ФМ
 38 Явкина Н.С.      27 Л
 39 Василевская Н.М. 24 ЭК
 40   Тесникова Е.А.    26 ЕН
 41   Шеньков Н.С.    25 ЛМ
 42   Макарова Е.В.    21 ЛМ
Всего классов\ учеников в параллели 7 173  
 43 Ликандрова Т.А. 25 ФМ
 44 Костюк О.В.    27 ФМ
 45 Крыловаа Д.Ю.   21 Л
 46 Иванова С.В.   28 ЛМ
 47 Артемьева Е.И     23 ЛМ
 48 Круглая Е.Л.    26 ЛМ
Всего классов\ учеников в параллели 6 150  
 49 Василевская Н.М. 25 ФМ
 50 Богданова Г.В.   27 ЕН
 51 Быкова М.К.   28 Л
 52 Журина И.Г.   20 ЛМ(ф-н)
 53 Исаева А.   19 ЛМ
 54 Михайлова Е.Ю. 25 ЛМ
 55 Степанова Ю.В. 27 ЛМ
Всего классов\ учеников в параллели 7 171  
ВСЕГГО КЛАССОВ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 32  
 56 Лебедева Н.И.    10а 25 ФМ
 57 Мартьянова Н.А.   10б  27 Х/ЛМ
 58 Быков А.Г.   10в  26 Л
 59 Мерзлякова И.А.   10г  30 ЛМ
Всего классов\ учеников в параллели 4 108  
 60 Лебедкина Н.Ю.  11а 26 ФМ
 61  Иванова С.В. 11б 28 Э/Х
 62  Головкова Н.Б.  11в 27 Л
 63 Сурова Ж.Ю. 11г 26 ЛМ
 64 Кудрявцева М.Н.   11д 25 ЛМ
Всего классов\ учеников в параллели 5    
ВСЕГО КЛАССОВ В  СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 9  
Всего классов/учеников по гимназии 64 1670 На 04.10.17
Ф-м классов 9  
Эконом.    классов 2класса/ 1 группа  
Линг.   классов 7  
Естест-научных.   классов 4  
 Л-м   классов 17 классов/ 1 группа  

 

WordPress Lessons